Snåsa

Snåsa byr på vakker natur, og har en av landets største forekomster av marisko.

Snåsa kommune ligger midt i landet, drøyt 17 mil nord for Trondheim. Snåsa er en tradisjonsrik bygd med skogbruk, jordbruk og reindrift som hovednæringer.

Med sine 2100 innbyggere og et areal på 2300 kvm er det rikelig med plass og store områder med vakker natur med fjell, skog og vann.

Snåsa har 2500 innsjøer, og vannet har også vært en ressurs for bygda gjennom tømmerfløting og kraftproduksjon.

Snåsavann AS viderefører de lange tradisjonene med å ta vare på bygdas naturressurser.

   
 
 
Kontakt oss:
Tlf: 917 58 975
E-post: post@snasavann.com